پارتیشن در همه جای دنیا به معنی قسمت بندی و جداسازی فضاهاست ، این امر در چند حالت متفاوت صورت میگیرد ، که بستگی به سلیقه و محیطی که برای جداسازی آماده است بستگی دارد . یکی از کاربردهای پارتیشن ، جداسازی محل های عمومی و بیرون از محل زندگی و کار است ، مانند سرویس های بهداشتی عمومی ، این نوع پارتیشن در همه جای دنیا هم متفاوت است ، در ایران این نوع پارتیشن ها را زیاد دیدیم ، در پاساژها یا رستوران ها یا مساجد و استخرها و مراکز ورزشی و فرودگاه ها ، این پارتیشن ها کاملا باید در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم باشند.

در ایران پارتیشن ها عموما دور تا دور فضای سرویس بهداشتی پوشیده شده است و فقط یک درب ورودی خروجی دارد ، ولی در پارتیشن بندی سرویس بهداشتی های بیشتر کشورهای دنیا این امر کمی متفاوت است ، یکی از این نوع پارتیشن ها را در آمریکا با هم ببینیم ...

همینطور که میبینید پارتیشن های سرویس بهداشتی کشور امریکا کمی با پارتیشن بندی کشورمان ایران فرق میکند ، که این امر هم بستگی به ملیت ها و سلیقه های هر کشور دارد . با این حال در کل دنیا سرویس های بهداشتی از مهم ترین قسمت های یک فضای اداری خانگی یا تفریحی است که یک معمار میتواند باب سلیقه خود و کارفرمایش پارتیش بندی کند.کشور ایران یکی از قدیمی ترین کشورهای دنیاس ، در زمینه سرویس های بهداشتی قدیمی ترین و سنتی ترین مکان ها را داراست.

پارتیشن اداری راش دکور