پارتیشن بندی میتواند یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی بازدهی و نحوه عملکرد کارکنان یک تیم میباشد،بدین صورت که اگر در یک محیط کاری که چندین نفر بطور همزمان مشغول به کار هستند و هر یک از کارکنان دارای وظیفه ای منحصر به فرد میباشد که در حال انجام آن است و ممکن است حالات و رفتار و یا صدا و صحبت کردن هر یک از این افراد موجب حواسپرتی و ایجاد خلل در کار سایرین باشد،در این حالت پارتیشن بندی این فضا میتواند موثرترین کار ممکن در هر چه کمتر کردن این تنش و مزاحمت ها باشد پس در نتیجه با راهکار استفاده پارتیشن مناسب در این فضا نسبت به نیاز احساس شده مانند داشتن یک حریم یا یک اتاق درب دار و یا یک فضای کاملا مجزا از سایرین با احتساب وجود مبلمان اداری موجود در فضا و نحوه چیدمان وسایل مورد نیاز برای دسترسی عموم با داشتن دانش دیزاین و طراحی دکوراسیون از فضای موجود بهترین و بیشترین استفاده را برد

پارتیشن اداری راش دکور